Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Znajdujesz się w:
Powiadomienia SMS
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.
- dopisz - wypisz
Kontakt
 

 

 

 - ratusz1.jpg - 419px-gmina_chmielnik_herb_svg.png

URZĄD MIASTA i GMINY CHMIELNIK

26-020 Chmielnik, Plac  Kościuszki 7
Powiat Kielecki, Województwo Świętokrzyskie

godziny urzędowania
poniedziałki 9:00-17:00
wtorek-piatek 7:30-15:30

/41/ 354- 22- 78,   /41/ 354 -20- 29, /41/
354 -21-81, /41/ 354 - 32- 73


Godziny urzędowania

Urzędu Stanu Cywilnego
poniedziałki 7:30-17:00
wtorek-piatek 7:30-15:30
w soboty pełni dyżur telefoniczny
w godz. 8:00-12:00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Urząd Miasta i Gminy  w Chmielniku nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną (e-mail), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z 2014r. poz. 183).

Zgodnie z treścią tego paragrafu korespondencja ta winna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi, jej adresu pocztowego (w szczególności będzie to: miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy oraz poczta), a także przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.

umig@chmielnik.com
www.chmielnik.com

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
http://epuap.gov.pl/wps/portal/

 Skrzynka podawcza na e-Puap: /umig_chmielnik/skrytka

Rachunek dochodów budżetowych
Urząd Miasta i Gminy 26-020 Chmielnik
Plac Kościuszki 7

Bank Spółdzielczy
07 8483 0001 2001 0000 0013 0004

lub w kasie UMiG w Chmielniku

Struktura stanowisk

Kierownik Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku  – Burmistrz- Paweł Wójcik >>>>
Zastępca Burmistrza - Mariusz Ściana, tel wew. 208 >>>>
Sekretarz Gminy - Andrzej Łopaciński, tel. wew. 108 >>>>
Dyrektor Urzędu   - Andrzej Piwowarski, tel wew. 109 >>>>
Skarbnik Gminy - Irena Słomka, tel wew. 131 >>>>
Asystent - Tomasz Palmąka, tel. wew. 319

 

W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i komórki organizacyjne, które przy znakowaniu akt posługują się poniżej określonymi symbolami:
na podstawie zarządzenia nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Chmielniku


Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych -symbol IPS >>>>

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - symbol RGN >>>>

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - symbol BOŚ >>>>

Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych - symbol SZP >>>>

Wydział Finansowy - symbol FN >>>>

W
ydz
iał Rozwoju Gospodarczego - symbol RG >>>

Wydział Kadr i Organizacji - symbol KO >>>


Wydział Administracji i Promocji - symbol AP >>>

Straż Miejska - symbol SM >>>>

Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC >>>

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko do spraw Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
- symbol SDOEL >>>>
 

W ramach struktury Urzędu wyodrębnia się:

CENTRUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
>>>>

PION OCHRONY  >>>>>
umig
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (e-mail) w celu subskrypcji newslettera. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych:
1. Państwa Administratorem Danych Osobowych jest (ADO) Gmina Chmielnik – Urząd Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,
2. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Facebook
GMINA CHMIELNIK Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskietel.: +48413542696, 413542066, 413542278, 413542576, 413543273, 413542181, fax: +48.413542278, email: umig@chmielnik.com, http://www.chmielnik.comNIP: GMINY 657-25-31-581 NIP Urzędu 655-00-05-460, Regon: GMINY 291009745, Regon Urzędu 000529054,Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30. Rach. bankowy BS Chmielnik 07 8483 0001 2001 0000 0013 0004 lub w kasie Urzędu
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI